Dijital Çağın Kâğıdı Kalemi

Aradığınız tüm belgelerin ve yaptığınız tüm çalışmaların aynı yerde anlamsal bir bütünlük içinde saklanıyor olması meslek hayatınızı ne kadar kolaylaştırır? Okuduğunuz mevzuatların, Yargıtay Kararları’nın üzerine çıktı derdi olmadan her an her yerde not almak verimliliğiniz ne kadar artırırdı? Üstelik bu notlarınız tek bir bellekte saklayabildiğiniz, istediğiniz zaman değiştirip, silebildiğinizi düşünün.

Devamını Oku

Hukuki Sınıflandırma

Tüm bilim dallarında olduğu gibi hukuk da alt dallara ayrılmakta ve bu alt dallar kendi içlerinde farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar birkaç sebepten ötürü yapılmaktadır: Bilimin araştırılmasını, incelenmesini kolaylaştırmak ve daha verim bir şekilde uygulayabilmek. Doğru bir şekilde yapılmış olan sınıflandırma, kişinin bilgiye ulaşımını ciddi ölçüde etkileyebilir, bilginin verimini artırabilir.

Devamını Oku

Hukuk Dilinin Sadeleştirilmesi ve Nesiller Arası Kopukluk

Yaşayan bir varlık olan dil, zamanla çeşitli sebeplerden etkilenerek değişim geçirir. Bu değişim günlük konuşma dilinde fark edilir şekilde hızlıyken, yazım dilinin değişimi yavaştır. Hukuk dilinin değişimi ise çok daha yavaş. Buna rağmen, Türk Hukuk Dili yakın tarihte kırılma noktası denilebilecek derecede değişim geçirmiştir. Bu değişim süreci 2000’li yıllarda hukuk dilinin sadeleştirilmesi kararlarıyla başlamıştır.

Devamını Oku