Hukuk Dilinin Sadeleştirilmesi ve Nesiller Arası Kopukluk

Yaşayan bir varlık olan dil, zamanla çeşitli sebeplerden etkilenerek değişim geçirir. Bu değişim günlük konuşma dilinde fark edilir şekilde hızlıyken, yazım dilinin değişimi yavaştır. Hukuk dilinin değişimi ise çok daha yavaş. Buna rağmen, Türk Hukuk Dili yakın tarihte kırılma noktası denilebilecek derecede değişim geçirmiştir. Bu değişim süreci 2000’li yıllarda hukuk dilinin sadeleştirilmesi kararlarıyla başlamıştır.

Hukuk dilindeki bu kırılmanın ilk etkileri ise Hukuk Fakültelerinde görülmüştür. Kelime darcığındaki farklar, zaman zaman kürsü ile dinleyici arasında uçurumlar yaratmıştır. Birkaç yıl içinde ise bu farklar mahkeme salonlarına ve bürolara yansımış, aşılması güç olan bir nesiller arası dilsel kopukluğu yaratmıştır.

TürkLex® olarak, bu nesiller arası kopukluğu yumuşatmayı görevimiz biliyoruz. Hukuk camiasındaki bu dilsel ayrışmadan ilham alarak tasarladığımız hukuki arama motoru, nesiller arasında bir köprü görevi görüyor. Nasıl mı?

Bir örnekle açıklayalım; “imza vaz’ı” kelimesi yakın tarihte düzenlenmiş ya da yenilenmiş kanunlarda kullanılmayan ancak eski tarihli kanunlarda, kararlarda ve mevzuatlarda sıkça geçen imzalama yetkisi anlamında kullanılan söz öbeğidir. Bir kararda okuduğunuzda ya da eski hukuk diline hâkim bir üstatla konuştuğunuzda, karşılaşılacak bu farklı kullanımlar yeni hukuk diliyle eğitim almış birçok avukatı duraksatacaktır. Ancak, TurkLex®’in arama motoru bu konuda size yardımcı oluyor. Arama çubuğuna yazdığınız kelime eski hukuk dilinde de olsa, öneriler kısmında yeni hukuk dili ile kullanımlarını, alternatiflerini ve yan anlamlarını görebiliyorsunuz. Böylece, ek bir araştırmaya gerek kalmadan eski terimlerin anlamını çıkarabiliyorsunuz.

Bu akıllı ve hassas arama sistemini eski terimlerin dışında kullanabiliyorsunuz. Örneğin; hukuk terimi olarak çok tercih edilmeyen bir tabir olan “tefecilik” kelimesini sorgularsanız, bu anlamda kullanılan ödünç para verme teriminin geçtiği kanunlara ve kararlara ulaşabilirsiniz. Aramanızı hızlandırıp, veriminizi artırabilirsiniz.

Yeni hukuk dilinin yaygınlaşması ve hukuki olmayan tabirlerin yazılı olmayan hukuk dilinde kullanılması, kelimelerin bağlamlarını çıkararak sorgulama yapan akıllı ve hassas bir arama motorunu gerekli kılıyor. TürkLex® ise yapay zekâ ürünü olan yeni nesil arama motoruyla bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor.