Hukuki Sınıflandırma

Tüm bilim dallarında olduğu gibi hukuk da alt dallara ayrılmakta ve bu alt dallar kendi içlerinde farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar birkaç sebepten ötürü yapılmaktadır: Bilimin araştırılmasını, incelenmesini kolaylaştırmak ve daha verim bir şekilde uygulayabilmek. Doğru bir şekilde yapılmış olan sınıflandırma, kişinin bilgiye ulaşımını ciddi ölçüde etkileyebilir, bilginin verimini artırabilir.

Hukukun canlı bir organizma olduğunu ve her gün eklenen Mevzuatlarla, Torba Yasalarla, Yargıtay ve Danıştay Kararları ile yenilendiğini düşünürsek, hukuki sınıflandırmanın zaman içinde artacak olan önemini gözlemleyebiliriz. Değişim geçiren hukuku anında sınıflandırmamak, eklenen bilgilerin birikmesine ve bilginin özümsenmemesine sebep olur. Bu da, ilerleyen zamanda yapılacak olan sınıflandırmaların, verimsizliliğiyle ve bilimsel olmamasıyla sonuçlanır. TurkLex® ise eklenen her bilgiyi ve uygulamayı hukuki sınıflandırmaya tabi tutarak, bilginin canlı kalmasını ve bilgiye kolay ulaşımı amaçlamaktadır.

TurkLex® avukatların ihtiyaç duydukları kaynaklara daha kolay ve hızlı ulaşması amacıyla özel bir sınırlandırma sistemi geliştirmiştir. Sınıflandırma yapılırken yerleşmiş hukuk sınıflandırmasını temel almış, ancak uygulamadaki yaklaşımları ve kullanımları da göz ardı etmemiştir. Çok sayıda avukat tarafından yapılan geri bildirimler sayesinde, TurkLex®’in hukuki sınıflandırması avukat odaklı bir tutum izlemeyi başarmıştır. Mesleki hayatın zorlukları ve gereklilikleri dikkate alınarak, var olan en işlevsel hukuki sınıflandırma yapılmıştır.

TurkLex® Hukuki sınıflandırma yaparken, kullanıcılarımızın yorumlarına değer veriyor. Siz de, hukuki sınıflandırma ile önerilerinizi bize ulaştırabilir, hukuki sınıflandırmanın geleceğine yön verebilirsiniz.