İş Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem Arabuluculuk

İş Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem Arabuluculuk

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasında arabuluculuk tanımına yer verilmiştir. ‘’ Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır açıklaması yer almaktadır. Bu tanımın en önemli sonucu ise işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluna başvurulmadan açılacak davalarda, mahkeme hâkiminin davayı direk olarak reddedeceğidir. Bu sebeple işçi işveren uyuşmazlıklarında artık direk olarak dava açılamamakta öncelikle uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile müzakereler sonucunda çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

01.01.2018 tarihinden itibaren, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, ücret alacakları, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin alacakları, hafta tatili alacakları, resmi ve dini bayram tatilleri ile genel tatillerde ki alacak talepleri, işe iade davaları, işveren tarafından açılabilecek ihbar tazminatı, haksız rekabete bağlı tazminat ve benzeri tazminat talepleri için arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri arabuluculuk kapsamında yer almamıştır.
Arabuluculuk başvurusu yapacak olan taraf, karşı tarafın yerleşim yeri veyahut işin yapıldığı yerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvurması gerekmektedir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu üç hafta içinde sonuçlandırmalıdır. Arabulucu bu süreyi en fazla bir hafta daha uzatabilecektir. Taraflar arabuluculuk müzakereleri sonucunda anlaşma sağlar ise uzlaşılan tutar üzerinden %6 oranında arabuluculuk ücreti taraflarca ortaklaşa karşılanacaktır. Taraflar, arabuluculuk ücretinin tamamının taraflardan bir tanesi tarafından karşılanmasına karar verebilirler. İki saatten az süren ve uzlaşma sağlanamayan arabuluculuk görüşmelerinde ise ücret Adalet bakanlığı Bütçesinden ödenecektir.

Av. Furkan DÜNDAR​
av.furkandundar@yandex.com