Teknoloji ve Bilişim Kavramsalında Hukuk 2

Teknoloji, bilişim; hukuk teknolojisi ve Bilişim Hukuku… Birbirine benzeyen bu kavramların kapsamları nedir ya da bu kapsamların değişmesi mümkün müdür?

Teknoloji ile bilişimin ilişkisini tekrar edecek olursak; teknolojinin bir üst kavram olarak bilişimi içerdiğini, yani bilişimin teknolojinin bir türü olduğunu söylemiştik. Bu durum hukukta da böyle midir?

Hangi terimin birbirini kapsadığını hukuksal çerçevede inceleyebilmek için, öncelikle hukuk teknolojisi terimindeki teknoloji kavramını sorgulamak gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirirsek, teknolojinin bir ürünü olan kâğıt ve kalemin hukuk teknolojisi olarak değerlendirilmediğini ve buradaki teknoloji kavramının aslında bilgisayar teknolojisi temelli araçlar olduğu anlıyoruz. Yani, bilgisayarın günlük hayatımıza girmesiyle başlayan hukuk teknolojisi, aslında bir hukuk bilişimidir.

Hangi terimin birbirini kapsadığı konusuna dönecek olursak, ana kavramların aksine Bilişim Hukuku’nun, hukuk teknolojisini kapsayan bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Yani hukuk teknolojisiyle gerçekleştirilen eylemler Bilişim Hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir yine de bu kavramların kapsamları ve sınırları hukuk için net değildir.

Öte yandan, gerek bilişim/teknoloji gerekse Bilişim Hukuku/hukuk teknolojisi kavramları olsun, bunların kapsamlarının ve sınırlarının şu anki bilişim teknolojisiyle değerlendirildiğini söylemekte fayda var. Zamanla bilişimin teknolojinin tüm dallarında yayılması, yani bilişim ve teknolojinin (tarihsel kavram olarak değerlendirilmeden) aynı anlama gelmesi halinde bu kavramların içerikleri gibi Bilişim Hukuku ve hukuk teknolojisi kavramlarının kapsam ve içerikleri de değişecektir.