Konkordatoda 5 Aylık (3+2) Geçici Sürenin Anlamı

Özellikle konkordato konusuna ilgi gösteren veya uygulamak isteyenlerce, konunun en bilinen yanının “konkordato talep eden şahıs/tüzel kişilerin beş aylık geçici sürede mahkeme tarafından verilen tedbir kararı ile koruma altına alındıkları” olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak konkordato talep etmek isteyenlerin öncelikle kilitlendikleri bölüm tedbir kararı alınması ve bir an önce korunmaya başlanılması olduğundan geçici beş aylık sürenin […]

Devamını Oku

Konkordatonun Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

İcra İflas Kanununun 296. maddesine göre; “Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede […]

Devamını Oku

İmar Barışında Yeni Düzenlemeler

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve Beta Yayıncılık Yazarı Avukat Ali Güvenç Kiraz İmar Barışı’nda yeni düzenlemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu: 06 Haziran 2018 tarihinde imar barışı olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu tarihten sonra ise bazı konularda usul ve esasların yeterli olmadığı görülmüş ve bu […]

Devamını Oku

Türkiye ve İdam (Ölüm Cezası) Sorunsalı

  Son günlerde yaşanan üzücü olayların ardından özellikle sosyal medyada idam cezasının geri getirilmesi yönünde sözlü ve yazılı paylaşımları, tepkileri görür olduk. Fakat Türkiye açısından idam cezasını geri getirmek bu kadar kolay mı ? Ya da bir anda idam cezasını geri getirirsek neler olur ? Kısaca bunlara değinmek istiyorum. Türkiye idamı yasaklamaya yönelik iki uluslararası […]

Devamını Oku

İnternet ve Hukukun Geleceği Üzerine Bir Takım Söylemler

İnternetin hayatımıza girmesi hukuku, avukatlığı nasıl etkiledi? İsteyen herkesin bir aramayla merak ettiği karara ulaşabilmesi bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Hukukçuların bir kısmı, internetin hukuk alanında kullanılmasıyla avukatlık mesleğinin zedelendiğini, avukata danışma ihtiyacının azaldığını düşünmektedir. Bu söyleme göre aradığı kanuna ya da maddeye, genel bir bilgi sahibi olmadan, basit bir internet araştırmasıyla ulaşmak avukatlara duyulan […]

Devamını Oku

Yapay Zeka, Robotlar ve Güncel Sorular 2

Duygu simülasyonları ve Yapay Zeka teknolojisi ile insan kavramına giderek yaklaşan robotların gündeme getirdiği sorulardan birisi de, robotların gelecekte sahip olacakları duyguları veya toplumsal değerleri kimden ya da nereden öğrenecekleridir. Bu konuda ortaya atılan iki temel görüş vardır. Bunlardan en yaygın olanı, duyguların bir kod olarak insanlar tarafından yazılması iken diğeri ise Yapay Zeka’nın kendi […]

Devamını Oku

Yapay Zeka, Robotlar ve Güncel Sorular 1

Robotların, Yapay Zeka ile insan kavramına ve niteliklerine gün be gün yaklaştığını duyuyoruz. Yapay Zeka’nın hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı konuşulurken, böyle büyük bir gelişmenin beraberinde bir takım soruları getirmesi kaçınılmazdır. Bu anlamda en çok sorulan soruların başında, robotların benlik bilinçleri olması halinde tabii olacakları hukuki statüdür. Robotların bilinç sahibi olması kulağa imkânsız geliyor olabilir. Ama etrafındaki […]

Devamını Oku

Hukuk Felsefesi ve Teknoloji

Bilgisayarın hayatımıza girmesiyle, teknolojinin hukuku ve meslek hayatını nasıl değiştirdiğini biliyoruz. Teknolojinin hukuktaki önemi her geçen gün artarken, bu etkilerin sadece meslek pratiğiyle sınırlı kalmadığını hukuku da değiştirdiğini, güncellediğini görüyoruz. Örneğin; bundan 50 yıl önce Bilişim Hukuku ya da İnternet Hakları diye bir terim hukuk sözlüğünde yer almıyordu. Ancak, bugün hukuk terimlerine her geçen gün […]

Devamını Oku