Dijital Çağın Kâğıdı Kalemi

Aradığınız tüm belgelerin ve yaptığınız tüm çalışmaların aynı yerde anlamsal bir bütünlük içinde saklanıyor olması meslek hayatınızı ne kadar kolaylaştırır? Okuduğunuz mevzuatların, Yargıtay Kararları’nın üzerine çıktı derdi olmadan her an her yerde not almak verimliliğiniz ne kadar artırırdı? Üstelik bu notlarınız tek bir bellekte saklayabildiğiniz, istediğiniz zaman değiştirip, silebildiğinizi düşünün.

Devamını Oku

Hukuki Analiz

Her hukukçunun aklının bir köşesine kazınmış, hukuka giriş dersinin temel taşı olan bir kural “Her olay somut olayın koşullarına göre değerlendirilir.” Yani, bir olayın temel unsurları aynı olsa bile alınan sonuçlar farklı olabilir. Nasıl mı? Farz edelim ki, deniz seviyesinde bir deney yapıyorsunuz ve ertesi gün deniz seviyesinden yüksek bir noktada aynı malzemeleri kullanarak aynı deneyi gerçekleştiriyorsunuz. Aynı sonuçları beklerken ve iki farklı sonuçla karşılaşıyorsunuz. Gözle görülmeyen, ince bir unsuru gözden kaçırmış olabilir misiniz? Basınç gibi.

Devamını Oku

Hukuki Kütüphane

Tüm hukuk bürolarının temel sorunlarından bir sürekli artan belgelerin ve verilerin düzenli bir biçimde organize edilmemesidir. Bir dosyada bulan evrak sayısı ve içerdiği verilerin muazzamlığı düşünülecek olursa, bu belgeleri sistematik olarak dijital ortama geçirmenin büro personeli için oldukça yorucu, zaman alıcı ve masraflı bir işlem olduğunu tahmin etmek çok güç değildir.

Devamını Oku