Hukuki Kütüphane

Tüm hukuk bürolarının temel sorunlarından bir sürekli artan belgelerin ve verilerin düzenli bir biçimde organize edilmemesidir. Bir dosyada bulan evrak sayısı ve içerdiği verilerin muazzamlığı düşünülecek olursa, bu belgeleri sistematik olarak dijital ortama geçirmenin büro personeli için oldukça yorucu, zaman alıcı ve masraflı bir işlem olduğunu tahmin etmek çok güç değildir.

Devamını Oku