Hukuki Sınıflandırma

Tüm bilim dallarında olduğu gibi hukuk da alt dallara ayrılmakta ve bu alt dallar kendi içlerinde farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar birkaç sebepten ötürü yapılmaktadır: Bilimin araştırılmasını, incelenmesini kolaylaştırmak ve daha verim bir şekilde uygulayabilmek. Doğru bir şekilde yapılmış olan sınıflandırma, kişinin bilgiye ulaşımını ciddi ölçüde etkileyebilir, bilginin verimini artırabilir.

Devamını Oku